Artikelforum


Välkommen till vår nya website, en vägvisare till GEAR AID i Skandinavien! Här vill vi informera både återförsäljare och slutanvändare om fördelarna med GEAR AID´s produktprogram.

Under artikelforumet kommer vi att förse er med artiklar om hur ni tar hand om och reparerar sliten utrustning. Här kommer vi även att presentera nyheter och kampanjer! Vi som arbetar med GEAR AID i Skandinavien är hängivna utemänniskor och har en genuin bakgrund från livet i fält. Vi har ett brett
utrustningskunnande och vet hur utrustning slits och hur den ska tas om hand för att leva länge! 

Med GEAR AID´s produkter i bagaget har vi lärt oss möjligheterna med att få ut maximal livslängd på utrustningen! Det är vår förhoppning om att sidan ska bli ett gott stöd till alla som saluför och använder produkter från GEAR AID.